Wip Sağlık

Sağlığınızla ilgilenen koca bir dünya ister misiniz? WorldCare Insurance Plan ile Yapı Kredi Sigorta, yurt dışında veya yurt içinde gerçekleşen sağlık giderlerinizi, geniş limitlerle teminat altına almaktadır. Uygun bir plan seçilmiş ise, ABD / Kanada dışında tüm dünyada gerçekleşen yatarak tedavi giderleriniz limitsiz karşılanırken, ABD ve Kanada’da gerçekleşen yatarak tedavi giderleriniz de, tercihinize bağlı olarak, limitli karşılanır. Ayakta tedavi teminatı kapsamında gerçekleşen giderlerde işlem başına muafiyet 25 USD’dir. Yatarak Tedavi teminatında ise sigortalı tarafından tercih edilmiş ise yıllık muafiyet uygulanabilmektedir. ABD ve Kanada’da gerçekleşen her bir giderin %25’i sigortalı tarafından karşılanır. Bu giderler poliçe başına 60.000 USD’yi aştığında aşan kısım %100’lü olarak Yapı Kredi Sigorta tarafından karşılanır. ABD ve Kanada’da sadece resmi kurumlarca düzenlenen tutanakla belgelenmiş kaza hallerinde ve enfeksiyonel hastalıklarda ayakta tedaviler yıllık 1.000 USD’ye kadar teminat altına alınır. (Ayakta Tedavi kapsamında, tüm dünyada olduğu gibi, ABD ve Kanada’da gerçekleşen giderlerde de işlem başına 25 USD muafiyet uygulanmaktadır.)

Yatarak Tedavi Teminatları

Hastane Hizmetleri ve Tedavi Teminatı

Hastanede yatarak gerçekleşen tedavileriniz sırasında oluşan oda, refakatçi, yemek, hemşire, teşhis yöntemleri, ameliyat, yoğun bakım, doktor, anestezist, ilaç, malzeme v.b. giderleri güvence altına alır. ABD/ KANADA dışında her yerde limitsiz, ABD/ KANADA’ da ise seçilen PLANA bağlı olarak limitlidir.

Organ Nakli Teminatı

Böbrek, kalp, kemik iliği, kornea nakli, karaciğer nakline ait ameliyat giderleri yıllık limitiniz dahilinde karşılanır. Bu teminat için yıllık limit, yatarak tedavi limitini aşmaması şartıyla 200.000 USD’dir.

Hastane Öncesi Teşhis Hizmetleri Teminatı

Hastanede yatarak tedavinin gerekli olduğu durumlarda, her farklı hastalık için hastaneye yatış tarihinden 60 gün öncesine kadar uygulanan teşhis yöntemleri ve tahlil giderlerinizi güvence altına alır. (ABD ve Kanada’da geçerli değildir.)

Hastane Sonrası Tedavi Teminatı

Hastaneden taburcu olduktan sonra hastaneye yatış nedeniyle ilgili devam eden ayakta tedavilerinizi (doktor, ilaç, teşhis yöntemleri), taburcu olduğunuz tarihten itibaren 60 gün boyunca karşılar. (ABD ve Kanada’da geçerli değildir.) Yapı Kredi Sigorta tarafından karşılanan kaza veya hastalığa ilişkin ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikte olan fizik tedavi giderleri yıllık 2.500 TL ile sınırlıdır.

Hastane Sonrası Evde Hemşire Bakımı Teminatı

Hastaneden taburcu olduktan sonra doktor evinizde bir hemşire tarafından bakılmanızı gerekli görürse ve YKS tarafından onaylanması koşuluyla, masrafınız bu teminat kapsamında karşılanır. Bu teminat sigorta yılı içinde 30 gün ve günlük maksimum 200 USD ile sınırlıdır. Yerel Ambulans Hizmeti Tıbben gerekli durumlarda karayoluyla en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılma giderlerinizi güvence altına alır. Acil Tıbbi Nakil Teminatı Ciddi sağlık durumlarında, Yapı Kredi Sigortalısının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava veya kara yoluyla naklini içerir.

Uluslararası İşbirliği

Yurt dışında rahatsızlanmanız durumunda; (+ 90 212) 336 0 707 numaralı telefondan Asistans’ın Firmayı arayarak en uygun sağlık kurumuna ulaştırılmanız konusunda gerekli desteği alabilirsiniz.

Cenazenin Yurda Getirilmesi ya da Bulundugu Bölgede Defni Teminatı

Kendi vatanından uzakta vefat etmiş sigortalının cenazesinin hazırlanarak hava yolu ile vatanına nakli veya bulunduğu yerde defnedilmesi giderlerini 10.000 USD limit dahilinde güvenceye alır.

Ayakta Tedavi Teminatları

Pratisyen Doktor Hizmetleri

Pratisyen doktor tarafından ya da onun yönetiminde ayakta verilen muayene ve hizmetlerdir. Türk Tabipleri Birliği görüşü doğrultusunda, ilk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

Uzman Doktor Hizmetleri

Uzman ya da danışman doktor tarafından ya da onun yönetiminde ayakta verilen muayene ve hizmetlerdir. Klinik branş hekimlerinin muayene sırasındaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitler dahilinde, ultrason çıktısı aslı veya doktor raporu olması kaydıyla karşılanır.

Laboratuar ve Röntgen Hizmetleri

Doktor tarafından ya da onun sevkiyle bir tıbbi durumu teşhis, tetkik ya da tedavi amacıyla yapılan laboratuar, test, radyolojik tetkikler ve nükleer tıp uygulamalarıdır. Herhangi bir acil sağlık durumu olmaksızın, hastanede yatarak da olsa yaptıracağınız tanı işlemleri bu teminat kapsamında değerlendirilmektedir.

Reçeteli ilaç

Sigortalılarımızın hastane dışındaki tedavisi için doktor tarafından reçeteyle önerilmiş ilaçlar ve koruyucu aşılardır. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi sonrası gelişen derin anemileri düzeltme amaçlı kullanılan eritropoetin (eprex vb) özellikli ilaçlar da bu teminat kapsamındadır.

Fizik Tedavi

Hastane Hizmetleri ve Tedavi teminatında tanımlanan ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedaviler dışındaki fizik tedaviler poliçe yılı içinde 15 seansa kadar Ayakta Tedavi Teminat Grubu dahilinde karşılanır.

Uluslararası İşbirliği

Yurt dışında rahatsızlanmanız durumunda; (+ 90 212) 336 0 707 numaralı telefondan Asistans’ın Firmayı arayarak en uygun sağlık kurumuna ulaştırılmanız konusunda gerekli desteği alabilirsiniz.