Nazar Boncuğu

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ile yurt içinde gerçekleşen yatarak tedavileriniz ile oluşan sağlık giderleriniz Yapı Kredi Telemed24 hizmet ağına dahil olan Nazar Boncuğu anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yıllık 40.000 TL limit ve %90 teminat yüzdesi ile karşılanır. Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası’na kimler sahip olabilir?
  • 40 yaşın altındaysanız,
  • Yapı Kredi Sigorta tarafından belirlenen hastalıkları geçirmemiş ve tamamen sağlıklıysanız,
World’e özel ayda 20 TL ödeyerek yıllık 240 TL prim ile sağlık giderlerinizi teminat altına alabilirsiniz. Diğer ödeme seçeneklerini kampanyalar sayfamızda yer almaktadır. Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası’na sahip olmak için bizleri (212) 336 09 09 numaralı telefondan arayabilir, Randevu Talep Formunu doldurabilir ya da Türkiye’nin her yerindeki Yapı Kredi Sigorta acenteleri ve Yapı Kredi şubelerine başvurabilirsiniz.

TEMİNATLAR

Hastane Hizmetleri Teminatı

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ile yurt içinde gerçekleşen yatarak tedavileriniz ile oluşan sağlık giderleriniz Yapı Kredi Telemed24 hizmet ağına dahil olan Nazar Boncuğu anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yıllık 40.000 TL limit ve %90 teminat yüzdesi ile karşılanır. Hastanede yattığınız süre boyunca yapılan;
  • Yatak, yemek ve refakatçi
  • Ameliyat
  • Hemşire
  • Doktor vizitesi
  • Yoğun bakım
  • İlaç
  • Tıbbi malzeme
  • Teşhis yöntemleri
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası giderleri, Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası kapsamındadır.

Küçük Müdahale Teminatı

Bu teminat, ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, hastanede veya doktor muayenehanesinde tedaviye yönelik olarak yapılan ve Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde 100 birime kadar olan girişimlere ilişkin her türlü gider (kırıklara alçı uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması, mide yıkanması vb.) poliçede belirtilen teminat limiti ve yüzdesi dahilinde güvence altına alır. Ayrıca yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir. TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları Anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye’de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.